ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมการประชุม การเตรียมงานพิธีเททองหล่อพระพุทธกาฬรังสีตรีโลกนาถ ประจำปี 2563

    2020-08-06 13:05:03
    5 สิงหาคม 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา ร่วมการประชุม การเตรียมงานพิธีเททองหล่อพระพุทธกาฬรังสีตรีโลกนาถ ประจำปี 2563 โดยมี พระปลัดพลกฤต กัลยาณ ธัมโม ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่ใน)