9 ม.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุม โครงการอบรมความรู้ทางกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561

    2018-01-15 09:01:49
    เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2561 เวลา 09.30น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม โครงการอบรมความรู้ทางกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานทางหลวงท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทางหลวงชนบทสงขลาที่ 12 และวิทยากรจากตำรวจภูธรภาค 9 เป็นวิทยากร