ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

    2020-09-14 08:39:02
    วันที่ 11 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามยโยบายประเทศไทย 4.0 หลักสูตรปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา