ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

    2020-09-14 08:39:47
    วันที่ 11 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายเสน่ห์ รักรงค์ ผอ.สนง.กกต.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแหลมสน ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา