ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมทีมจัดซื้อ ทีมตรวจรับข้าวสาร และประชุมเรื่อง "กันเงิน"

    2020-09-15 11:05:20
    วันที่ 14 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมทีมจัดซื้อ ทีมตรวจรับข้าวสาร และประชุมเรื่อง "กันเงิน" ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา