ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

    2020-09-15 11:12:35
    วันที่ 14 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา