นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับนานโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.สงขลา พร้อมคณะ

    2017-10-20 13:39:38
    19 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับนานโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา