รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

    2017-10-19 14:55:21
    14 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา นำขบวนทัพนักกีฬาฯ ร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 “เมืองลุงเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงสำหรับการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน เยาวชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และพัฒนากีฬาจากระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ ทั้งยังสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักกีฬา คณะครู และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาต่างๆในจังหวัดพัทลุง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56 แห่งทั่วภาคใต้ร่วมการแข่งขัน ในรุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปีและ18 ปี