นายก อบจ.สงขลา ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9

    2017-10-18 11:04:02
    13 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระสวรรคตครบ 1 ปี โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร อ.เมือง จ.สงขลา