นายก อบจ.สงขลา เร่งติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดสงขลา

    2017-10-18 11:01:02
    12 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เร่งติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดสงขลา โดยเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พระเมรุมาศจำลองจังหวัดสงขลาเสร็จทันก่อนกำหนด เพื่อการเตรียมความพร้อมในการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้