นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมพนักงานขับรถยนต์ อบจ.สงขลา

    2017-10-18 10:59:06
    12 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมพนักงานขับรถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองนายก ผอ.กอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ โดยเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุด ณ ห้องมิ่งเมือง อบจ.สงขลา