นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเทฐานราก ศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

    2017-10-18 10:55:42
    12 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเทฐานราก ศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานสถานศึกษาจากส่วนกลางและจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม จัดกิจกรรมต่างๆของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองในดื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในด้านการศึกษา รวมถึงการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของครู และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครู ในการพักแรมเป็นคณะ ซึ่งคาดว่าจะทำการเปิดได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561