ตัวแทนจากสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เข้าพบนายก อบจ.สงขลา

    2017-10-18 10:54:24
    12 ตุลาคม 2560 ตัวแทนจากสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้เข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ บ้านพัก ตำบลเขารูปช้าง ในการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง มอ.ว. มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 28 มกราคม 2561 ทั้งนี้เพื่อที่จะของบประมาณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองและครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์