นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดสงขลา

    2017-10-18 10:53:09
    11 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดสงขลา ซึ่งจะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดสงขลา ในส่วนของการประดับไฟและดอกไม้ รอบพระเมรุมาศ การปรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศ ตลอดจนการวางระบบแสง สี เสียงในพีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9