นายก อบจ.สงขลา เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (โอทอป)

    2017-10-18 10:47:34
    10 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (โอทอป) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยการสนับสนุนหาตลาดให้กลุ่มอาชีพชุมชน นำสินค้าที่ผลิตออกมาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์