นายก อบจ.สงขลา ประธานทอดผ้าไตรบังสกุลไตรพิเศษ ณ เมรุวัดสระเกษ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

    2017-10-18 10:45:26
    10 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานทอดผ้าไตรบังสกุลไตรพิเศษ และประกอบพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อสมพร พูลขวัญ อายุ 63 ปี (อดีตหัวหน้าหน่วยบริการรถไฟสงขลา)โดยมีพระครูโสภณกิตยาทร จต.มะกอกเหนือ เลขา จอ.ควนขนุน จร.วัดภูเขาทอง เป็นประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต ณ เมรุวัดสระเกษ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา