นายก อบจ.สงขลา ให้สัมภาษณ์สดในรายการ คุยสบายๆ กับ อบจ.สงขลา

    2017-10-18 10:41:45
    8 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์สดในรายการ คุยสบายๆ กับ อบจ.สงขลา ดำเนินรายการโดย ดีเจทศพร แสงอรุณ ทางสถานีวิทยุ อสมท.สงขลา เอฟเอ็ม 96.50 ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุ อสมท.สงขลา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา