นายก อบจ.สงขลา ประธานองค์กฐินในเขตพื้นที่ ณ วัดพังตรี ต.ระวะ อ.ระโนด

    2017-10-18 10:40:58
    8 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานองค์กฐิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาอบจ.สงขลา ในเขตพื้นที่ ณ วัดพังตรี ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา พร้อมรับวัตถุมงคลจากพระครูสันตยาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพังตรี