นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี กับพี่น้องประชาชนที่วัดสน ต.ระวะ อ.ระโนด

    2017-10-18 10:39:47
    8 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี กับพี่น้องประชาชนที่วัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา