นายก อบจ.สงขลา เปิดบ้านจิบน้ำชายามเช้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้องประชาชน สมาคม ใน จ.สงขลา

    2017-10-18 10:38:34
    8 ตุลาคม 2560 เวลา 7.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดบ้านจิบน้ำชายามเช้า เพื่อให้พี่น้องประชาชน สมาคม ชมรมต่างๆในจังหวัดสงขลา พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนถึงพร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุด โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้เข้ามาปรึกษาหารือ อย่างทั่วถึงและร่วมรับประทานน้ำชายามเช้าอย่างเป็นกันเอง ณ บ้านพัก ต.เขารูปช้าง อ.เมือง