นายก อบจ.สงขลา ทำบุญงานทอดกฐินสามัคคีวัดท่าหยี ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา

    2017-10-18 10:35:54
    7 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับพุทธศาสนิกชน และพี่น้องประชาชนในอำเภอควนเนียง ทำบุญในงานทอดกฐินสามัคคีวัดท่าหยี ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา พร้อมพบปะกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำบุญทอดกฐิน