นายก อบจ.สงขลา นำรถแบ็คโคคอยาว ทำการขุดลอกคูคลองบริเวณหมู่ที่ 3 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง

    2017-10-18 10:33:12
    7 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถแบ็คโคคอยาว ทำการขุดลอกคูคลองบริเวณหมู่ที่ 3 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง ทั้งนี้เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง เนื่องจากทางเดินของน้ำมีสิ่งกีดขวาง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ โดยทางอบจ.สงขลาได้จัดโครงการดังกล่าวครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกวาระหนึ่ง