อบจ.สงขลา จัดโครงการขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อป้องกันน้ำท่วม

    2017-10-18 10:30:59
    7 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยนายก อบจ.สงขลา และสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ได้จัดโครงการขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเตรียมรองรับการไหลของมวลน้ำในฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึงโดยร่วมกับอบต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ และ อบต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว