นายก อบจ.สงขลา เปิดบ้านจิบน้ำชายามเช้า เพื่อให้พี่น้องประชาชน และกลุ่มชาวบ้านสำโรง ในจังหวัดสงขลา

    2017-10-18 10:20:59
    1 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดบ้านจิบน้ำชายามเช้า เพื่อให้พี่น้องประชาชน และกลุ่มชาวบ้านสำโรง ในจังหวัดสงขลา พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนถึงพร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุด ณ บ้านพัก ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา