นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมอนุกรรมการประเมินผลดำเนินงาน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

    2017-10-05 10:21:26
    4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมอนุกรรมการประเมินผลดำเนินงาน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และเลขาธิการ สพฉ. ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กทม.