นายกอบจ.สงขลา มอบกระเช้าดอกไม้สด ร่วมต้อนรับ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่

    2017-10-03 14:51:03
    30 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบกระเช้าดอกไม้สด ร่วมต้อนรับ นายดลเดช พัฒนรัฐ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ตำหนักเขาน้อย (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) อ.เมือง จ.สงขลา