นายกอบจ.สงขลา ประธานรดน้ำศพ คุณครูปฐมพงศ์ ไชยภักดี

    2017-10-03 14:49:46
    30 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานรดน้ำศพ คุณครูปฐมพงศ์ ไชยภักดี อายุ 38 ปี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา