นายก อบจ.สงขลา ให้กองช่างสำรวจถนนสายโคกพยอม หมู่ที่ 5 - บ้านไร่

    2017-10-03 14:48:55
    30 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้กองช่างสำรวจถนนสายโคกพยอม หมู่ที่ 5 - บ้านไร่ ซึ่งถนนสายดังกล่าวบริเวณคอสะพานเกิดชำรุดเสียหาย จึงได้สั่งให้กองช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เร่งทำการซ่อมแซมโดยด่วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมา ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อันเนื่องจากคอสะพานชำรุด