นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความพร้อมของสะพานเชื่อมระหว่างถนนสายคลองหวะกับถนนสายพลพิชัย

    2017-10-03 14:48:09
    30 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความพร้อมของสะพานเชื่อมระหว่างถนนสายคลองหวะ ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ กับถนนสายพลพิชัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นถนนสายเลี่ยงเมืองอีกเส้นทางหนึ่ง ที่จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ในช่วงเวลาเร่งด่วน นอกจากนั้นยังจะเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน