นายก อบจ.สงขลา เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะกลุ่มบุคคล เพื่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ

    2017-10-03 14:47:06
    30 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะกลุ่มบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่มาร่วมรับประทานน้ำชายามเช้าที่บ้านพัก เพื่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการเชิญเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบุคคลที่เข้าพบ ณ บ้านพัก ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา