นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานลี้ยงแสดงความยินดีกับ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ที่รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผวจ.ยะลา

    2017-10-03 14:45:37
    29 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานลี้ยงแสดงความยินดี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ ห้องอาหารเกียปิง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา