อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

    2017-10-03 14:41:41
    28 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธงชาติ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้ส่วนราชการของทุกจังหวัด ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย และครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของประชาขนในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย