นายก อบจ.สงขลา ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการขุดลอกคูคลอง และการกำจัดวัชพืชผักตบชวา

    2017-10-02 15:26:45
    27 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำชับกองช่างให้เตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือในการขุดลอกคูคลอง และการกำจัดวัชพืชผักตบชวา แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการขอรถแม็กโคคอยาว ซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้