นายก อบจ.สงขลา นำคกก.พิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 ชมการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

    2017-10-02 15:11:26
    27 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 ชมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องของการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จากห้อง cctv ศูนย์สั่งการ และ 191 ณ ศูนย์ประสานงาน อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา