นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมปรึกษาปัญหาบ่อขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลา

    2017-09-29 10:54:57
    25 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมปรึกษาในส่วนของปัญหาบ่อขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลา เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดสงขลาปัจจุบัน มีปริมาณของขยะสะสมจำนวนมาก จนบ่อขยะไม่สามารถรองรับปริมาณของขยะที่นับวันจะเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น ทางจังหวัดสงขลา โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันปรึกษาเพื่อหาข้อมูลของขยะ และงบประมาณในการกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจะนำปัญหาที่ได้ครั้งนี้นำไปเสนอต่อรัฐบาล ในการที่จะขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อหาวิธีกำจัดขยะล้นเมืองอย่างถาวรในอนาคต