นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

    2017-09-29 10:51:49
    25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว มีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาแห่งละ 1-2 คน เข้าร่วมในโครงการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องสมิหลา โรงแรมพาวิลเลี่ยนสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา