นายก อบจ.สงขลา เปิดการประชุมสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

    2017-09-26 14:58:15
    22 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 3 เข้าร่วมประชุม ณ ชั้น 4 ห้องวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา