นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

    2017-09-26 13:50:24
    21 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเช้า และเพื่อปรึกษาหารือในข้อราชการต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารจาก อบจ.สงขลา เข้าร่วม ณ ห้องมิ่งเมือง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา