นายก อบจ.สงขลา ตรวจความเรียบร้อยของการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2017-09-26 10:25:48
    19 ก.ย.60 (08.30) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจความเรียบร้อยของการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังทดลองระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ก่อนที่จะมีการส่งมอบ โดยมีเจ้าหน้าที่กองผังเมือง อบจ.สงขลา ผู้รับจ้าง หัวหน้าผู้ควบคุมงานให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงรายละเอียดถึงความคืบหน้าของงาน ซึ่งขณะนี้เตรียมปรับภูมิทัศน์โดยรอบของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ