รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชน

    2017-09-11 14:42:59
    11 ก.ย. 60 เวลา 10.30 น.นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชน ณ ห้องประชุม ณ พัทลุง ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่