รองนายก อบจ.สงขลา เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีกับ นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่

    2017-09-11 14:39:21
    11 ก.ย.60 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีกับ นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่แห่งใหม่ ณ ห้องทำงานที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่