นายก อบจ.สงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านไทยจังโหลน

    2017-09-06 09:41:42
    5 ก.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้ากองช่างอบจ.สงขลา และ เจ้าหน้าที่บริษัททรานไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านไทยจังโหลน ตำบลสำนักขาม - บ้านหัวควน ตำบลสำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา รวมถึงเสนอการก่อสร้างอุโมงค์ลอดถนน ภายในโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ เพื่อให้ร่วมกันพิจารณา ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา