นายก อบจ.สงขลา ประธานในการเปิดงานเทศกาลเทกระจาด ประจำปี 2560

    2017-09-04 14:48:29
    2 ส.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในการเปิดงานเทศกาลเทกระจาด ประจำปี 2560 โดยมีนายกเทศบาลตำบลคลองแงะ คณะกรรมการจัดงาน และประชาชนที่มารอรับบริจาคร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งแจกสิ่งของถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่มารอรับบริจาค ณ มูลนิธิคลองแงะเพื่อการกุศล ต.คลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งจัดโดยมูลนิธิคลองแงะเพื่อการกุศล และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนในการจัดงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประพณีของท้องถิ่น