นายกอบจ.สงขลา กล่าวพบปะประชาชนที่เดินทางมาร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย

    2017-08-15 16:02:26
    14 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวพบปะ พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๒) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 60 ณ จังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย โดยมีนายเอกรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยภาคประชาชนจาก 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อพาผู้ร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสไปร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระราชวังดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะแนวทางตามพระราชดำริ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปวงชนชาวไทยน้อมนำมาปฏิบัติ ในเรื่องของเพิ่มรายได้ และการลดรายจ่าย