นายก อบจ.สงขลา กล่าวพบปะกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอลอำเภอจะนะและนักฟุตซอลของแต่ละตำบล

    2017-08-15 15:46:22
    13 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวพบปะกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอลอำเภอจะนะ และนักฟุตซอลของแต่ละตำบล ที่เข้ามาร่วมทำการแข่งขันฟุตซอล ณ สนามกีฬาตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งกีฬาฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่สามารถยึดเป็นอาชีพได้ ดังนั้นจึงขอใหันักกีฬาทุกคนเล่นกันด้วยสปิริต รู้จักแพ้ รู้จักชนะที่สำคัญต้องเป็นคนมีระเบียบวินัย ซึ่งทาง อบจ.สงขลา พร้อมให้การสนับสนุนในการเล่นกีฬา โดยขณะนี้กำลังสำรวจอยู่ว่าจะใช้พื้นที่ตรงไหนสร้างสนามกีฬากลางประจำอำเภอจะนะ เพื่อให้อำเภอจะนะ มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเหมือนกับอำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา