นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตาม พร้อมตรวจถนน อบจ.สงขลา สายบ้านนากัน - บ้านทุ่งเภา

    2017-08-15 15:43:00
    12 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตาม พร้อมตรวจถนน อบจ.สงขลา สายบ้านนากัน ต. บ้านโหนด - บ้านทุ่งเภา ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตามโครงการถนนไร้ฝุ่นของ อบจ. สงขลา ซึ่งชาวบ้านดีใจมากที่ถนนสายนี้ได้ลาดยางทำให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น