นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตาม พร้อมเยี่ยมชมถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนเจดีย์ อ.เทพา

    2017-08-15 15:41:38
    12 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตาม พร้อมเยี่ยมชมถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนเจดีย์ อ.เทพา -บ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา