นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.เชิญ พิศลยบุตร ม.9 ต.ทับช้าง อ.นาทวี

    2017-08-15 15:40:30
    12 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.เชิญ พิศลยบุตร ม.9 ต.ทับช้าง อ.นาทวี เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน และเยี่ยมชมแปลงเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน