นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ในการก่อสร้างสะพานคลองหินเลื่อน ต.ประกอบ อ.นาทวี

    2017-08-15 15:39:54
    12 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินทางมาดูสะพานคลองหินเลื่อน ที่ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้อนุมัติงบประมาณ ในการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งสะพานเก่าได้ชำรุดเนื่องจากเกิดน้ำท่วมเมื่อครั้งก่อน โดยมีนายกอบต.ประกอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา.อบจ.สงขลา อิหม่าม ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลประกอบมาร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งที่ผ่านมาทางองค์การบริหารได้อนุมัติงบประมาณ มาลงในพื้นที่แล้วร่วม 20 ล้านบาท ในการปรับปรุงตลาดการค้าชายแดนบริเวณด่านประกอบ ตลอดจนการก่อสร้างถนนสายปอเน๊าะ และล่าสุดก็คือ การก่อสร้างสะพานคลองหินเลื่อน ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่จะพัฒนาบ้านประกอบ ซึ่งเป็นเมืองชายแดน และครั้งนี้ก็ถือเป็นความต้องการของพี่น้องตำบลประกอบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่ 1 ไปยังหมู่ 2 และหมู่ที่ 7