นายก อบจ.สงขลา ประธานในการเปิดกิจกรรมปลูกต้นสน จำนวน 2500 ต้นเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2560

    2017-08-15 15:27:47
    10 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในการเปิดกิจกรรม ปลูกต้นสน จำนวน 2500 ต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พื้นที่ป่าชุมชน ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี นายก อบต.บางเขียด อบต.ป่าขาด และอบต.ชิงโค พร้อมด้วยหน่วยพิทักษ์ป่าบางเขียด คณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น